Project Description

طراحی و ساخت فرامین کنترلی

حوزه کاربرد: صنایع نظامی

فرآیند تولید: بهینه سازی طراحی، تدوین BOM و OPC، تهیه نقشه فرآیندی ساخت و CP، تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، تراش منوال، فرز CNC چهار محور، هاب زنی، عملیات حرارتی، سنگ محور و تخت، فرز CNC چهار محور، حکاکی، اندازه گیری با CMM جهت صحه گذاری

توضیحات:

فرامین کنترلی از جمله ابزار های پرکاربرد در صنایع نظامی می باشند، که به صورت معمول تلرانس هایی در حد میکرون دارند. با توجه به حساست بالای این فرامین و هزینه های بسیار زیادی که جهت ساخت آنها صرف می شود، تیم مهندسی و تولید شرکت پیونیکا در راستای دستیابی مطمئن به ابزار نهایی از ابتدای کار، ساخت را به چند روش و بر روی چند قطعه به صورت هم زمان آغاز می کند، تا در هر شرایطی قطعه نهایی در محدوده مجاز تلرانسی باشد و در زمان مشخص تحویل کارفرما داده شود.

تاریخ اجرا: دی ماه 1397

ساخت فیکسچر وایر کات

حوزه کاربرد: صنایع نیروگاهی

فرآیند تولید:  تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، فرز منوال، جوشکاری، عملیات حرارتی، سنگ زنی، فرز CNC ، اندازه گیری با CMM جهت صحه گذاری، سیاه کاری

توضیحات:

این فیکسچر ها نیز مانند باقی ابزارآلات دقیق از حساسیت تلرانسی در ساخت برخوردار می باشند، با این تفاوت که به علت کاربری در آب باید شرایطی را برای آنها در نظر گرفت که از زنگ زدگی حفظ شوند. در واقع مواد اولیه استنلس استیل معمولا SS420 در نظر گرفته می شود و یا اینکه از فرایند سیاه کاری استفاده می گردد.

تاریخ اجرا: دی ماه 1397

ساخت فیکسچر ماشین کاری قطعات توربین

حوزه کاربرد: صنایع نیروگاهی

فرآیند تولید:  تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، فرز منوال، جوشکاری، عملیات حرارتی، سنگ زنی، فرز CNC ، اندازه گیری با CMM جهت صحه گذاری

توضیحات:

تلرانس گذاری ساخت فیکسچر های ماشین کاری قطعات ثابت و متحرک توربین های گاز در بازه ± 0.015  می باشد. از طرفی چون ابزار تولیدی هستند هر قطعه از فیکسچر باید سختی در بازه 50  راکول داشته باشد که این مسأله پروسه ماشین کاری را با مشکل روبه رو می کند ضمنا باید در نظر داشت که مواد اولیه برای ساخت این فیکسچر ها VCN 200 می باشد. از این رو برای حفظ تلرانس در هر سطح فیکسچر دو یا سه مرحله ماشین کاری صورت می گیرد. در این ابزار ها بیش ار هر قسمت ساخت پین های کروی با مشکل رو به رو می باشد. در این قسمت معمولا یک مرحله ماشین کاری بعد از CMM انجام می شود، تا با در نظر گرفتن دو مرحله مونتاژ قطعات، خطای ساخت به حداقل خود برسد.

تاریخ اجرا: آبان ماه 1397

طراحی و ساخت ابزار آلات و گیج کنترلی

حوزه کاربرد: صنایع خودرویی

فرآیند تولید: بهینه سازی طراحی، تدوین BOM و OPC، تهیه نقشه فرآیندی ساخت و CP، تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، فرز و تراش منوال، هاب زنی، عملیات حرارتی، سنگ محور و تخت، فرز و تراش CNC ، سنگ CNC، فرز CNC چهار و پنچ محور، حکاکی، مونتاژ، اندازه گیری با CMM جهت صحه گذاری

توضیحات:

همان طور که در توضیحات قبلی ارائه شده است دقت ساخت گیج های کنترلی بسیار بالا می باشد. این گیج ها با دقت ± 0.001 ساخته شدند. جنس این دسته از ابزار آلات آموتیت می باشد. نکته مهم در ساخت این ابزار آلات این است که دقت ساخت باید در چند محور از قطعه نسبت به هم کنترل گردد. در واقع دستگاه سنگ پنج محور یا بروچینگ نیاز می باشد که در حال حاضر در ایران موجود نیست. تیم مهندسی پیونیکا برای حل این مشکل راه های متعددی را پیش گرفت. در ابتدا ابزار ها بار برداری مختلفی ازجمله سنگ را مورد تست و آزمون قرار داد و سپس برای بهینه سازی این مسأله تعدادی ابزار مخصوص برای ماشین کاری این گیج ها طراحی کرد و ساخت. در نهایت به کمک همین روش ها توانست این ابزار های دقیق را بسازد و به همراه صحه گذاری تحویل کارفرما بدهد.

تاریخ اجرا: شهریور ماه 1397

طراحی و ساخت قالب دایکست

حوزه کاربرد: صنایع پتروشیمی

فرآیند تولید: طراحی و مدل سازی، نقشه کشی و تلرانس گذاری، تدوین BOM و OPC، تهیه نقشه فرآیندی ساخت و CP، تأمین مواد اولیه و ملحقات، آنالیز شیمیایی ، فرز و منوال، سنگ تخت، فرز CNC ، مونتاژ و آبند قالب، تست تزریق دایکست، عملیات حرارتی، پولیش کاری، تولید نهایی قطعه نمونه.

توضیحات:

از جمله قالب هایی که پروسه طراحی و ساخت آنها به علت فشار بالای تزریق، بسیار دشوار می باشد قالب دایکست می باشد. در طراحی این قالب ها چند نکته مورد توجه می باشد. جنس مورد استفاده برای ساخت حتما باید فولاد گرم کار باشد و در کنار اجرای پروسه عملیات حرارتی، اجرای عملیات تنش زدایی از فولاد نیز اجباری است. همچنین برای اینکه در محل پران های قالب در اثر فشار بالای تزریق چسبندگی ایجاد نشود، تمام قطعات قالب بعد از ساخت لازم است نیتراته شوند.

بعد از طراحی و ساخت هر قالبی در مرحله تزریق مشکلات متفاوتی بروز می یابد. یکی از این مشکلات در قالب های دایکست ایجاد حفره های هوا در قطعه بعد از تزریق می باشد. برای حل این مشکل تیم مهندسی پیونیکا سه روش را مورد تست و بررسی قرار داد.

  • محل ورودی قالب به نحوی تغییر داده شد، که از سرعت مواد آلومینیوم در هنگام ورود کاسته شود تا هوای موجود در قالب زمان بیشتری برای خروج داشته باشد.
  • محل های تعبیه شده در قالب به عنوان انباری افزایش یافت تا هوای موجود در قالب فضای بیشاری برای انباشته شدن داشته باشد.
  • در آخر یک مسیر خروج هوای سینوسی در انتهای قالب با ضخامت 1 mm در نظر گرفته شد تا هوای تحت فشار از ان ناحیه خارج گردد.

تمام این روش ها و دقت کامل در انتخاب جنس کمک کرد میزان حفرات موجود در قطعه را به حد استاندارد رسانده و تأیید کارفرما را دریافت کنیم.

تاریخ اجرا: تیر ماه 1397

طراحی و ساخت ابزار آلات و گیج کنترلی توپی خودرو

حوزه کاربرد: صنایع خودرویی

فرآیند تولید: بهینه سازی طراحی، تدوین BOM و OPC، تهیه نقشه فرآیندی ساخت و CP، تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، فرز و تراش منوال، عملیات حرارتی، سنگ محور و تخت، فرز و تراش CNC ، مونتاژ، اندازه گیری با CMM جهت صحه گذاری

توضیحات:

به صورت کلی ابزار های کنترلی از دقت ساخت بالایی در حد میکرون برخوردار می باشند، چرا که خود یابد قطعات دیگر را مورد کنترل و صحه گزاری قرار دهند. از طرفی به علت تعدد در استفاده جنس آنها باید از سختی بالا برخوردار بوده و ضد سایش باشد. تیم مهندسی پیونیکا برای کنترل این قطعه خودرو مطابق با تلرانس های روی نقشه، گیج های مختلفی را طراحی کرد. از جمله گیج توپی، دهانه اژدری و دو فیکسچر کنترلی که تصویر آنها در زیر مشخص می باشد. همچنین جنس این ابزار های کنترلی را SPK با سختی 55 راکول در نظر گرفت. بعد از اتمام ساخت تمام گیج ها در آزمایشگاه معتبر مورد اندازه گیری CMM قرار گرفتند و ابعاد و اندازه ها با دقت ± 0.002 مورد تأیید قرار گرفتند.

تاریخ اجرا: خرداد ماه 1397

طراحی و ساخت فیکسچر ماشین کاری و مونتاژ

حوزه کاربرد: صنایع نیروگاهی

فرآیند تولید: تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، فرز منوال، جوشکاری، عملیات حرارتی، سنگ زنی، فرز CNC ، اندازه گیری با CMM جهت صحه گذاری

توضیحات:

این دسته از فیکسچر ها که برای ماشین کاری و یا مونتاژ قطعات نیروگاهی طراحی و ساخته می شوند، از دقت ابعادی بالایی برخوردار می باشند. تلرانس گذاری ساخت این ابزار ها در بازه ± 0.02  می باشد. از طرفی چون ابزار تولیدی هستند هر قطعه از فیکسچر باید سختی در بازه 50  راکول داشته باشد که این مسأله پروسه ماشین کاری را با مشکل روبه رو می کند. از این رو برای حفظ تلرانس در هر سطح ابزار دو یا سه مرحله ماشین کاری صورت می گیرد.

تاریخ اجرا: مهر ماه 1396

ساخت قالب سنبه و ماتریس خم

حوزه کاربرد: صنایع بسته بندی

فرآیند تولید: تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، تراش CNC ، عملیات حرارتی  القایی، فرز CNC، سنگ محور، اندازه گیری با میکرومتر جهت صحه گذاری

توضیحات:

در قالب های برش و خم مسأله قابل توجه خوردگی سنبه و ماتریس می باشد. در این راستا بعد از اجرای فرآیند تراش از عملیات سخت کاری القایی استفاده شده است تا از این امر جلوگیری شود. برای اینکه سنبه و مانریس با دقت میکرون در محل مناسب قرار بگیرند، بعد از عملیات حرارتی از سنگ محور استفاده می شود.

تاریخ اجرا: خرداد ماه 1396

طراحی و ساخت فیکسچر جوشکاری

حوزه کاربرد: صنایع خودروسازی

فرآیند تولید: طراحی، تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، فرز منوال ، عملیات حرارتی، سنگ زنی، پوشش محاقط جوشکاری، مونتاژ، فرز CNC ، اندازه گیری با CMM جهت صحه گذاری

توضیحات:

در فیکسچر های جوشکار در ابتدای امر باید در نظر گرفت که این ابزار ها در محیط تولیدی و کارگاهی مورد استفاده قرار می گیریند و از طرفی جون قطعات فیکسچر تحت تأثیر تنش حرارتی ناشی از فرآیند جوشکاری می باشند، در طراحی و ساخت فیکسچر باید مواد اولیه، نوع عملیات های حرارتی و پوشش روی قطعات به درستی انتخاب شود. به این شکل نه تنها فیکسچر کارایی خود را خواهد داشت، بلکه از ماندگاری بالایی در فرآیند تولید نیز برخوردار خواهد شد.

تاریخ اجرا: اردیبهشت ماه 1396

طراحی و ساخت فیکسچر کنترلی

حوزه کاربرد: صنایع خودرو سازی

فرآیند تولید: طراحی، تأمین مواد اولیه، آنالیز شیمیایی ، فرز منوال ، عملیات حرارتی، سنگ زنی، مونتاژ، فرز CNC ، اندازه گیری با CMM جهت صحه گذاری

توضیحات:

فیکسچرهای کنترلی با هدف ارزیابی مشخصات ابعادی و تعیین موقعیت سطوح مونتاژی در خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از نیازهای اساسی صنایع تولیدی کشور به ویژه صنعت خودروسازی، فیکسچرهای کنترلی و مونتاژ می باشند. بخش های اصلی یك فیکسچر کنترلی که ممکن است به شکل های متنوعی طراحی شوند به قرار زیر است:

  • محل قرار و نشیمن قطعه
  •  اجزاء نگه دارنده قطعه
  • واحد تنظیم کنندة قطعه، فرم و چگونگی

این اجزا در درجه اول تابع دو عامل شکل قطعه کار و روش تولید آن است. مهم ترین هدف استفاده از فیکسچرهای کنترلی، یکسان سازی تولید و مقایسه آن با نمونه های مرجع می باشد. استفاده از این ابزارها در صنایع خودروسازی الزامی بوده و جزء اصلی و لاینفك فرآیند تولید است.

طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی مطابق با استانداردهای روز و معتبر دنیا انجام می شود که شامل موارد زیر است:

  • استاندارد طراحی گیج ASME Y14.43-2011
  • استاندارد طراحی و ساخت GM CF/Gauge Standards PED:114

تاریخ اجرا: بهمن ماه 1395

طراحی و ساخت دستگاه مکانیزه ایجاد نک درب رادیات خودرو

حوزه کاربرد: صنایع خودرو سازی

فرآیند تولید: طراحی ، تأمین مواد اولیه و تجهیزات ، فرز منوال و CNC ، مونتاژ مکانیزم ها ، برنامه نویسی ، راه اندازی و تست

توضیحات:

    مکانیزم طراحی شده برای دستگاه نک زن از یک سیستم پنیوماتیکی برای ایجاد نک ها، یک سیستم پنیوماتیکی برای هدایت قطعه به سمت موقعیت مورد نظر برای ایجاد نک و همچنین خروج قطعه از آن موقعیت جهت قرارگیری قطعه بعدی تشکیل می شود.

لازم به ذکر است که در مکانیزم طراحی شده اپراتور تعداد معینی قطعه در داخل محفظه تعبیه شده جهت این کار قرار داده و سپس دستگاه را راه اندازی می­کند. سایر عملیات دستگاه بصورت اتوماتیک صورت می­گیرد ونیازی به حضور اپراتور در حین اجرای عملیات وجود ندارد.

تاریخ اجرا: آبان ماه 1395