تدوین تکنولوژی و دانش فنی ساخت Coupling

  • مقدمه

با انجام آزمون های مختلف شرایط قطعه از لحاظ مواد اولیه و عملیات حرارتی صورت گرفته روی آن مشخص می شود. در قسمت ابعاد برداری و مدل سازی نیز با توجه به اهمیت دنده ها  و دستیابی به اطلاعات فنی دنده از روش ابعاد برداری به صورت ابر نقاط و شابلون های ساخت دنده استفاده می شود. در نهایت بر اساس تمام اطلاعات بدست آمده مدل سه بعدی و نقشه دو بعدی تهیه می گردد.

آنچه که در فرآیند مهندسی معکوس یک قطعه حائز اهمیت می باشد، صحه گذاری بر اطلاعات بدست آمده از قطعه اصلی یا مستعمل است. بهترین روش برای این تأیید استفاده از استاندارد های بین المللی می باشد.

در ابتدای بررسی تشخیص نوع مواد اولیه مطرح می گردد، به شکلی که بعد از آنالیز شیمیایی نوع آن مشخص شود، که این عمل بر اساس استاندارد ASTM E1251-11 صورت می گیرد.

در مرحله دوم نکته قابل توجه این است که مواد اولیه در چه شرایطی قرار دارد. این مورد با انجام آزمون سختی سنجی و متالوگرافی مشخص می شود. استاندارد هایی که در این قسمت مورد استفاده قرار می گیرند شامل ISO 6506-1(2014) برای سختی سنجی به روش برینل و ASTM E407-07 و  ASTM E833-11 برای متالوگرافی می باشد.

در مورد مدل سازی و نقشه کشی قطعه، مشخص کردن محدوده مجاز ابعادی برای کنترل فرآیند ساخت الزامی می باشد، که در این قسمت نیز از استاندارد DIN 7168 f استفاده شده است.

با توجه به اطلاعات حاصل از مهندسی معکوس قطعه مورد نظر، و با در نظر گرفته مدل سه بعدی و نقشه تهیه شده از قطعه اصلی، در این مرحله ساخت قطعه آغاز می شود. در ابتدا باید تمام فرآیند های اجرایی و کنترلی به صورت  OPC تدوین گردد، وبرای هر کدام از این مراحل زمان بندی مورد نظر مشخص شود.

در فرایند ساخت این محصول  روش ماشین کاری (براده برداری ) بیشترین حجم فرآیند کلی تولید را دارا می باشد، که شامل تراش کاری سنتی , عملیات حرارتی , تراش کاریCNC , دنده زنی و سیاه کاری می باشد .

OPC مخفف Operation Process Chart است، که در حقیقت اشاره به سندی از مستندات پروژه دارد، که بیانگر معرفی مراحل تولید یک محصول می باشد. به طور دقیق تر در این سند به صورت نمودار درختی بیان می شود که هریک از محصولات پروژه از چه اجزائی تشکیل شده و هر جزء به چه مواد اولیه و قطعاتی نیاز دارد، و در نهایت هر جز برای تولید دقیقا چه مراحلی را پشت سر می گذارد.

در اجرای دقیق ساخت هر محصول باید تمامی پروسه های تولید را به بهترین شکل از لحاظ کیفیت ساخت و بهینه سازی اقتصادی کنار یکدیگر قرار داد. در این راستا قبل از اینکه قطعه وارد مرحله ساخت شود، لازم است OPC به صورت کامل تدوین گردد.

بهمن ماه 1397