• دانشنامه فنی و تدوین تکنولوژی
   هدف از تهیه و تدوین دانشنامه فنی، استخراج تكنولوژي توليد قطعات و سپس طبقه بندي نرم افزاري اطلاعاتي مي باشد که از طریق آن مشخصات فنی محصول، روش های تولید و چگونگی ایجاد و بهره برداری از واحد صنعتی تعیین می شود. دانشنامه فنی از راه های گوناگون مثل جمع بندی تجارب، مشابه سازی، طراحی یا خرید، قابل تهیه و از جایگاه بسیار مهمی در چرخه تحقیق تا تولید ‌برخودار است. در واقع آنچه که از آن به عنوان یافته تولید، پژوهش، اختراع و نوآوری یاد می کنیم همان دانش فنی حاصل شده از این فعالیت ها یا دستاوردها است که مستند سازی شده و به عنوان فناوری قابل خرید و فروش است.

استقرار تيم متخصص در زمينه مهندسی مکانیک و ساخت و تولید، اين امكان را براي كليه واحدهاي صنعتی فراهم مي نمايد تا خدمات مشاوره اي گروه پیونیکا در حوزه ساخت قطعات و مهندسی معکوس را در اسرع وقت دريافت نمايند.

دانشنامه فنی ساخت، مسیری که قطعه جهت نیل به محصول نهایی طی نموده است را مد نظر قرار مي­دهد که به طور کلی عبارتند از:

·        استانداردها و مراجع مورد استفاده

·        شناسایی جنس بکار رفته و بررسی های متالورژیکی

·        تعیین معیارهای کنترل کیفی

·        اندازه­گيري ابعادی، تهيه مدل های سه بعدی و نقشه­هاي ساخت

·        تشریح فرآیند ساخت( ریخته گری، ماشینکاری و …) و ابزار آلات مورد استفاده

·        قالب های مورد مورد استفاده( در صورت وجود)

·        تشریح فرآیندهای کنترلی

·        فرآیندهای عملیات حرارتی و … (در صورت وجود)

·        فرآیند پوشش دهی( در صورت وجود)

  • مهندسی معکوس (Reverse Engineering)

بی‌ شک شناخت محصول و درک عوامل مؤثر در مشخصه‌های آن، اولین پیش‌نیاز بهبود کیفیت و نوآوری است که لازمه آن درک مهندسی از مبانی عملکردی قطعه است. مهندسی معکوس برای بازیابی و تشخیص اجزای متشکله یک محصول به ویژه در صورت عدم دسترسی به طراحی اولیه، کاربرد داشته و برای نگهداری، گسترش و توسعه امکانات موجود و مهندسی مجدد (RE-ENGINEERING) مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. در این فرایند ابتدا میزان کمبود اطلاعات فنی برای پشتیبانی از تولید یک محصول معین ‌می‌شود. سپس با انجام یک کار تیمی ‌منسجم، متشکل از متخصصان و محققان رشته‌های مختلف علوم پایه به همراه مدیریت و سازماندهی مناسب تشکیلات تحقیقاتی و توسعه‌ای (R&D) سعی ‌می‌شود مدارک و نقشه‌های خاص طراحی محصول به دست آید.

متدولوژی مهندسی معکوس

ایجاد یك روش منطقی و سیستماتیك برای تعیین میزان كمبود اطلاعات فنی برای پشتیبانی از تولید یك محصول و سپس انجام یك كار تیمی منسجم برای تكمیل این اطلاعات، مجموعه عملیاتی است كه در فرایند مهندسی معكوس بوقوع می‌پیوندد. سطحی از اطلاعات فنی مورد نیاز كه كلیه تلاشها در راستای تشخیص میزان كمبود آن و سپس رفع این كمبود اطلاعاتی است، بسته اطلاعات فنی (Technical Data Package) نامیده می‌شود.

در زیر شرح مختصری از فرآیند كلی مهندسی معكوس و متدولوژی آن بیان شده است:

مرحله اول تجزیه و تحلیل عملكردی – اقتصادی:

  • هدف‌گذاری و جمع‌آوری اطلاعات: در این مرحله توسعه محصول، رفع عیب محصول و خودكفایی معرفی و سپس هدف از انجام پروژه درمورد هر یك تبیین می‌شود. هدف از فاز جمع‌آوری اطلاعات این است كه كلیه مستندات جمع‌آوری شده و تولید اطلاعات و مستندات فنی در حین اجرای مهندسی معكوس آسان گردد.
  • ارزیابی اطلاعات و برنامه‌ریزی: هدف از انجام این فاز، مشخص كردن سطح اطلاعات ناقص موردنیاز و نیز تخمین هزینه انجام مهندسی معكوس است. باتوجه به این سطح تخمین زده شده، برآوردهای اولیه روی تخصصها، آزمایشات، تجهیزات و مواردی ازین دست برای اجرای مهندسی معكوس صورت می‌گیرد و پس از تخمین هزینه، تخصیص منابع و برآورد زمان معقول برای تولید این اطلاعات در جهت كامل كردن بسته اطلاعات فنی، نمودار گانت اجرایی پروژه ارائه می‌شود و یك نقشه برای روند كار حاصل می‌آید.

مرحله دوم – آنالیز عملكرد و دمونتاژ محصول:

در این مرحله از فرآیند، تیم مهندسی معکوس باید بتواند پارامترها و مشخصه های مهم ورودی و خروجی هر جزء را بعد از دمونتاژ (در صورت نیاز) شناسایی کند.

مرحله سوم – آنالیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری:

  • آنالیز مواد: با آنالیز شیمیایی و متالورژیكی، مطالعه لایه‌های سطحی، اندازه‌گیری خواص مكانیكی، بررسیهای ساختاری و عیوب انجام می‌گیرد.
  • بررسی فرآیند ساخت: باتوجه به نوع سطوح فیزیكی در قطعه، فرآیند ممكن برای تولید این سطوح، بررسی تنشهای سطحی و ساختار میكروسكوپی و اندازه گیری بعضی از ویژگیهای غیـــربحرانی مانند صافی سطح كه به طور فرعی در تشخیص فرایند ساخت كمك می كند، انجام می‌شود.
  • آنالیز ابعادی: كه مشتمل بر مراحلی چون اندازه‌گیری ابعادی، آنالیز تلرانس و آنالیز حساسیت است؛ عموماً با توجه به میزان دقت و شکل هندسی قطعات، جهت اندازه گیری ابعادی از فرآیندهای Optic و CMM استفاده می­گردد.
  • آنالیز الكتریكی – الكترونیكی در صورت نیاز: باتوجه به مشخصه‌های خروجی مدار، مسیر مدارها، مواد، روشهای زدودن پوششها، اتصالات موردنیاز برای تولید مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از این قسمت در نقشه‌های سطح دو ثبت و ترسیم می شوند.

مرحله چهارم – بهبود محصول و آنالیز ارزش:

با استفاده از اطلاعات جدید تهیه شده هنگام فرآیند و انجام بازنگری مهندسی معكوس، می‌توان برخی از حوزه‌های پرهزینه مثل عیوب طراحی، طراحی اضافی، بهبود عملكرد ، محدودیتهای بیش از حد در مورد تلرانسها، نیازمندیهای بیش از اندازه برای عملكردها و مواردی این چنینی را آشكار و آنها را قبل از تكمیل فرآیند اصلاح كرد.

مرحله پنجم – برنامه‌ریزی فرآیند تولید و تهیه ملزومات تضمین كیفیت:

در این مرحله كلیه بسته‌های اطلاعاتی كه تاكنون كامل شده از دیدگاه قابلیت تولید و فرآیندهای ساخت موردتوجه قرار می‌گیرند؛ به طور خلاصه خروجی این مرحله به ایجاد نقشه‌های سطح سه منجر می‌شود كه ملزومات ضروری و موردنیاز واحدهای طراحی، مهندسی، ساخت و كنترل كیفیت را برای دستیابی یا ساخت آیتم مورد نظر شامل می‌شود.

مرحله ششم – تهیه مستندات نهایی

در هنگام ساخت و تست محصول تولیدی در فاز تولید نمونه، بسیاری از نقشه‌های مهندسی و رویه‌های تست چندین بار بازنگری و اصلاح می‌شوند كه تمام سطوح بازنگری شده از سطح صفر تا آخرین نتایج باید در بسته اطلاعات فنی قرار داده شوند؛ با اضافه شدن اطلاعات بدست آمده از بازرسی‌ها و اطمینان كیفیتِ نمونه‌های تولید شده به بسته اطلاعات فنی، یك بستـــه اطلاعات فنی كامل شده بدست می‌آید و پس از مطابقت با استانداردهای بسته‌های اطلاعات فنی، در انتها یك بسته اطلاعات فنی نهایی كامل در ارتباط با محصول كه هدف فرآینـــــد مهندسی معكوس است، بدست می‌آید.