• قالب تزریق پلاستیک

طراحی و ساخت قالبهای تزریق پلاستیک از جمله فعالیتهای صنعتی است که اقدام به آن نیازمند یک بررسی اصولی و سیستماتیک می باشد که به وسیله آن بتوان در حداقل زمان ممکن با صرف یک هزینه معقول اقدام به طراحی و ساخت قالب نمود. تعیین پارامترهای قالبگیری یکی از مهمترین بخشهای طراحی قالب پلاستیک است. توسط این پارامترها، نوع مادة قابل استفاده به همراه شرایط قالب و ماشین تزریق تعیین می­گردد.  معمولاً این پارامترها به عنوان زیر مجموعه­ای از مرحله طراحی قالب تزریق پلاستیک قرار می­گیرد به طوری که قبل از طراحی ساختار مکانیکی قالب، پارامترهای مهم قالبگیری توسط طراح قالب مورد بررسی قرار می­گیرد. می­توان پروسة طراحی قالب تزریق پلاستیک را به دوبخش: طراحی نرم­افزاری و طراحی سخت­افزاری تقسیم نمود بطوریکه طراحی نرم­افزاری به مطالعه پارامترهای قالبگیری (نظیر: دمای مذاب، دمای قالب، زمان تزریق، فشار تزریق و …) و طراحی سخت­افزاری به بحث ساختار مکانیکی قالب ( نظیر انواع صفحات قالب و ترتیب آنها، سیستم پران و …) خواهد پرداخت.

اجزای تشکیل دهنده قالب پلاستیک عبارتند از: محفظه قالب، صفحه حفره و صفحه ماهیچه، بوش تزریق، سیستم­های راهگاهی و دریچه تزریق، حلقة موقعیت دهنده، میله­های راهنما و بوشهای راهنما، نیمه ثابت و نیمه متحرک، پران و غیره می­باشد.

 • قابلیت مجموعه پیونیکا در طراحی قالب تزریق پلاستیک

مجموعه پیونیکا  با بکار گیری نرم افزارهای قدرتمندPower Mill ، Catia ، Mold flow  در مراحل مختلف طراحی ، ساخت و ارزیابی قالب در کنار بکار گیری ماشینهای CNC سعی در کاهش فاصله خود با صنعت روز دنیا در زمینه ساخت قالب تزریق پلاستیک دارد. قالب ساخته شده قبل از آخرین مرحله یعنی آبکاری و سخت کاری، به وسیله دستگاه تست قالب مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.

بطور کلی مراحل ساخت قالب در مجموعه پیونیکا به شرح ذیل می باشد:

 • تهیه نقشه، اسناد و مدارک معتبر از مشتری
 • تهیه نقشه سه بعدی (3D) از قطعه مورد قرار داد و اخذ تایید مشتری
 • تهیه و ارائه گانت چارت زمان بندی ساخت قالب
 • طراحی قالب و مکانیزم عملکرد آن
 • مدلسازی قالب در کامپیوتر بصورت تفکیکی و کامل
 • تحلیل فرایند تولید قطعه در قالب
 • مرور طراحی، مدل ساخته شده و مکانیزم های عملکرد قالب در کامپیوتر
 • ساخت قسمتهای مختلف قالب
 • بررسی آب بندی قالب ساخته شده به وسیله دستگاه تست قالب
 • آب کاری و سخت کاری نهایی قالب