طراحی و ساخت دستگاه مکانیزه ایجاد نک درب رادیات خودرو

فرآیند تولید: طراحی ، تأمین مواد اولیه و تجهیزات ، فرز منوال و CNC ، مونتاژ مکانیزم ها ، برنامه نویسی ، راه اندازی و تست

توضیحات:

مکانیزم طراحی شده برای دستگاه نک زن از یک سیستم پنیوماتیکی برای ایجاد نک ها، یک سیستم پنیوماتیکی برای هدایت قطعه به سمت موقعیت مورد نظر برای ایجاد نک و همچنین خروج قطعه از آن موقعیت جهت قرارگیری قطعه بعدی تشکیل می شود.

لازم به ذکر است که در مکانیزم طراحی شده اپراتور تعداد معینی قطعه در داخل محفظه تعبیه شده جهت این کار قرار داده و سپس دستگاه را راه اندازی می­کند. سایر عملیات دستگاه بصورت اتوماتیک صورت می­گیرد ونیازی به حضور اپراتور در حین اجرای عملیات وجود ندارد.

آبان ماه 1395